Hartelijk welkom op de internetsite van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Oegstgeest!
De gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Oegstgeest is een jonge en levendige christelijke gemeente van zo’n 190 leden.
Ze is, wat de naam al aangeeft, aangesloten bij het kerkverband van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland (zie voor meer informatie hierover www.gkv.nl

Samenspreking met Nederlands Gereformeerde Kerk in Oegstgeest.
Kerkdiensten zijn in het vervolg samen met de NGK Oegstgeest. Lees hier meer.
Zie voor verdere informatie de NGK site.

Beperkingen in Nederland voorbij
Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. is aangekondigd dat op 25 februari as. nagenoeg alle beperkende coronamaatregelen komen te vervallen, dus: normale sluitingstijden, nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer. Ook het coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft. Het advies voor kerken van het CIO sluit hierbij aan en als gemeenten volgen wij dit.

Diensten vanaf 27 februari
Voor kerkdiensten in Duinzigt betekent dit dat met ingang van 25 februari as. geen beperkingen meer zullen gelden voor wat betreft de aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5 meter afstand is komen te vervallen. Ook is het niet meer nodig om een mondkapje te dragen (maar dit mag uiteraard wel als je hier zelf voor kiest). Het hanteren van de basisregels blijft belangrijk.
De volgende zaken gaan gelden voor de kerkdiensten in Duinzigt:
Kerkdiensten zijn vrij te bezoeken;
Mocht je als gast komen en iemand willen spreken, meld je dan vooraf bij scriba@ngkoegstgeest.nl;
Tijdens de diensten is er kinderclub of crèche.
Na de dienst ben je van harte welkom om na te praten met een kopje koffie.

Rehobothkerk weer open, met aanmelden
Vanaf zondag 27 februari zal de Rehobothkerk ook weer open zijn om de dienst in de zaal van Duinzigt via een videoverbinding live mee te kijken op een groot scherm.
Daarbij is wel een maximum aantal mensen gesteld en is meer afstand voor diegenen die hier prijs op stellen, maar er gelden geen speciale regels m.b.t. afstand houden en/of een mondkapje.
Aanmelden via scriba@ngkoegstgeest.nl is wel nodig.

De bovenstaande aanpak geldt vooralsnog tot aan het ‘weegmoment’ dat is aangekondigd door het kabinet.
Maar voor nu, van harte welkom!