Vanaf zondag 22 maart worden er tot nader bericht geen kerkdiensten meer belegd in verband met de coronamaatregelen.

Beste gemeenteleden, broers en zussen,
En zo zijn we alweer bijna door de 2de week heen! Een week waarin er strengere maatregelen werden getroffen wat het Coronavirus betreft. Meer ondernemingen werden gesloten om maar zo het verspreiden van het virus te beperken en het thuisblijven werd ons nog meer op het hart gedrukt! Best lastig met dit mooie weer, maar ook vanuit onze tuin of balkon kunnen we hiervan genieten! Laten we op die manier er ook gebruik van maken. Nog steeds is het zo hartverwarmend om te zien hoe er prachtige initiatieven ontstaan in het voor de ander iets betekenen. Van een bosje bloemen naar een oproep voor oude tablets om zo de ouderen in verzorgingstehuizen meer in verbinding te krijgen met familie en allen die hun dierbaar zijn! Laten we blijven luisteren naar de autoriteiten en ons aan de adviezen van het RIVM blijven houden! Dat is belangrijk om de druk op onze gezondheidszorg waar mogelijk in te perken.

Erediensten
Afgelopen zondag hadden we onze 1ste digitale dienst. Dit werd zeer gewaardeerd door velen en we hopen u dit morgen weer te kunnen bieden.
De eredienst is 29 maart vanaf 8:00 uur hier te bekijken: NGK GKV Dienst 29 maart 2020
Klik hier voor de liturgie
Het kindermoment is 29 maart vanaf 8:00 uur hier te bekijken: NGK GKV Kindermoment 29 maart 2020

Er zijn meer mogelijkheden om diverse uitzendingen en kerkdiensten te volgen op TV of via internet:

Collecten
Door de digitale erediensten hebben we op dit moment even geen mogelijkheid om de collecten op te halen. Graag willen we u oproepen om in deze weken via de bank, bijvoorbeeld maandelijks, een (extra) overboeking te maken ten behoeve van de collecten. De opbrengsten van deze collecten zullen door de diaconie evenredig verdeeld worden over de doelen die in het rooster staan voor deze weken. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk: NL83 RABO 0122677080 ten name van Gereformeerde Kerk Oegstgeest, onder vermelding van “Collecten digitale dienst”.

Voorbede
Verder willen we u/ jou wijzen op de mogelijkheid om de komende donderdagavonden voor een moment van voorbede.
Afgelopen donderdagavond was dit de eerste keer en het was een mooi moment om elkaar te horen, om eventuele zorgen te delen en punten voor gebed aan te dragen.
Aanstaande donderdagavond om 20:00 uur kunnen we weer online in contact met elkaar komen en kunnen er gebedspunten aangedragen worden:
Start: Donderdag 2 april, 20:00 uur.
Alle gemeenteleden hebben hierover een email ontvangen.
Mail kwijt? Vraag de link aan via kerkblad@gkvoegstgeest.nl.