Samenspreking met Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest

De Landelijke Vergadering is de plek waar Nederlands Gereformeerde Kerken bespreken wat alle plaatselijke kerken aangaat.
In maart 2020 is het voorgenomen besluit uit 2017 om toe te werken naar hereniging van NGK en GKv omgezet in een concreet besluit om daadwerkelijk samen te gaan. Dat besluit werd unaniem genomen in een gezamenlijke zitting van de landelijke vergadering (LV) van de NGK en de generale synode (GS) van de GKv. Het besluit was een belangrijke mijlpaal in het traject naar hereniging.
Het betekende ook dat de LV en GS sindsdien over het overgrote deel van het werk voor het landelijk kerkverband samen zijn gaan vergaderen.

Over die vergaderingen en de besluiten die zijn genomen leest u alles op www.lv-gs2020.nl.

Maar het is nu 2022 en de samenwerking is alleen maar meer geïntensiveerd. Het aantal gemeentes die samen optrekken is groter geworden en ook het aantal fusiegemeentes is gegroeid. Samen is besloten tot een nieuwe regio-indeling, is er een nieuwe concept kerkorde en is recent besloten tot een gezamenlijke naam: De Nederlandse Gereformeerde kerk.
Een regie-groep geeft sturing aan het proces van samengaan. Lees alles hierover in de website “onderweg naar een kerk”