Midweekse Vesper – 9 december 2020

Deze vespers worden georganiseerd door de Marekerk, Opstandingskerk, NGK Oegstgeest e.o. en Herengrachtkerk.
NB: De vetgedrukte delen bidden of zeggen we samen hardop. De overige teksten spreekt de liturg uit.
NB: Meezingen is helaas niet toegestaan.

Openingsgebed Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
Moet uw naam worden geloofd.
God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Zingen: Psalm 5: 1, 2 en 5

 1. HEER, luister naar mijn bange klachten.
  Mijn God en koning, sta mij bij.
  Vroeg in de morgen hoort U mij.
  Ik blijf op U na lange nachten
  verlangend wachten.
 2. U zult de misdaad niet belonen,
  want U verafschuwt al het kwaad.
  U bent een God die leugens haat.
  U laat wie wangedrag vertonen
  niet bij U wonen.
 3. Maar vrolijk zijn de vluchtelingen,
  omdat U hun een schuilplaats biedt.
  Er komt geen einde aan hun lied.
  U zult hen die uw naam bezingen
  met trouw omringen.

Psalm 5:5-8
U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad : bij u is de misdaad niet welkom.
Gewetenlozen houden geen stand : onder de blik van uw ogen.
U haat allen die onrecht doen : leugenaars richt u te gronde.
U verafschuwt, HEER : wie bedriegt en bloed vergiet.
Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan: van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel.

De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.

Bijbellezing: Jesaja 42: 1-9
Stilte
Bijbellezing: Jesaja 42:10-13

Zingen: Oh come all ye faithfull (vers 1, 3 en 4)

1 O come, all ye faithful, joyful and triumphant!
O come ye, O come ye to Bethlehem!
Come and behold him, born the King of angels;

Refrain:
O come, let us adore him,
O come, let us adore him,
O come, let us adore him, Christ, the Lord!

3 Sing, choirs of angels, sing in exultation,
Sing, all ye citizens of heav'n above:
"Glory to God, all glory in the highest!" [Refrain]

4 Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning;
Jesus, to thee be all glory giv'n;
Word of the Father, now in flesh appearing; [Refrain]

Om over na te denken: Theresia van Ávila, een mystica uit Spanje, schreef: “Had ik
toen zo goed als nu geweten dat in het kleine paleis van mijn ziel zulk een verheven
Koning woont, dan zou ik hem, geloof ik, niet zo dikwijls alleen hebben gelaten, van tijd
tot tijd bij hem hebben doorgebracht en beter hebben gezorgd dat mijn binnenste niet
zo onrein was. Hoe bewonderenswaardig dat hij die met zijn grootheid duizenden
werelden en nog veel meer kan vervullen, zich in zo'n kleine plaats opsluit! Waarlijk,
daar hij de Heer is staat het hem vrij, en daar hij ons bemint, past hij zich aan ons
formaat aan.”

Muzikaal intermezzo

Gebed

Zegenbede
De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze.
De Heer is naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar.
De Heer is onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer is om je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer is boven je, om je te zegenen.
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Amen.

De opzet van deze vespers ontlenen we aan het gebedenboek: Bid, luister, leef. Samengesteld door Heleen Dekens en Rick Timmermans (Barneveld, uitgeverij Plateau).